Miejsce zbrodni

Mogiła zbiorowa wojenna 3 żołnierzy Wojska Polskiego rozstrzelanych w 1939 r.

Mogiła zbiorowa wojenna 3 żołnierzy WP rozstrzelanych we wrześniu 1939 r. we wsi Łaziec.

Adres:
Konopiska, ul. Częstochowska 22
Cmentarz parafialny