Wartości projektu

Potrzebą i jego celem jest konieczność pielęgnacji pięknej i często tragicznej Historii Polski, ze szczególnym uwzględnieniem subregionu częstochowskiego.

Istotny czynnik przyświecający pomysłodawcom to ocalenie od zapomnienia miejsc ważnych historycznie oraz upowszechnienie wiedzy o nich. Często jest tak, że wiedza o przeszłości danego regionu dostępna jest dla historyków i ewentualnie wąskiej grupie tzw. zapaleńców. A historia, szczególnie lokalna, może a wręcz powinna zainteresować całe społeczeństwo.

Stworzenie i rozwijanie proponowanej mapy umożliwi, a także ułatwi dostęp do informacji o ważnych miejscach. Założeniem pomysłodawców jest w przyszłości rozszerzenie mapy na obszar całego województwa Śląskiego (a może i całej Polski łącznie z jej wschodnimi kresami) we współpracy zarówno z władzami wojewódzkimi jak i Instytutem Pamięci Narodowej. Nie bez znaczenia jest również fakt, że dzięki stworzeniu narzędzia jakim jest mapa miejsc Chwały i Zbrodni, będzie można wytypować takie obszary, które nie doczekały się jeszcze należnego im upamiętnienia i rozpocząć działania dążące do zmiany tego stanu rzeczy.

Mapa miejsc chwały i zbrodni

Powyższa mapa jest w tej chwili skromnym zarysem tego, co chcemy osiągnąć, a
bez waszej pomocy to się zwyczajnie nie uda.

Istnieje wiele miejsc żyjących w pamięci lokalnej społeczności, które trzeba zachować dla następnych pokoleń.

Prosimy i apelujemy do waszych serc i sumień. Wskażcie nam je, przyślijcie zdjęcia, lokalizacje
i informacje o nich. Zapewniamy, że pozyskana wiedza zostanie zachowana w tym miejscu dla potomnych.

Promocja Projektu Śladami Chwały i Zbrodni

„Projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO”

 

Wszystkie Prawa Zastrzeżone © 2021 · MiejscaChwałyiZbrodni.pl