O Fundacji WiRS

Jesteśmy zespołem młodych, aktywnych w lokalnym środowisku działaczy społecznych. Cechuje nas pracowitość, kreatywność, zaangażowanie oraz odwaga w podejmowaniu działań.

Fundacje tworzą ludzie o bogatym doświadczeniu zarówno w działalności społecznej, jak i zawodowej. Osoby wchodzące w skład organów Fundacji od lat angażują się w cały szereg akcji społecznych, charytatywnych, konferencji, czy projektów adresowanych zarówno do młodzieży, jak i do seniorów. Swoją działalność koncentrujemy przede wszystkim wokół społeczności lokalnej.

Patriotyzm, wolność, rodzina, troska o Ojczyznę, obywatelskość – to wartości, którymi kierujemy się na co dzień. Każdego dnia towarzyszy nam pragnienie krzewienia idei wolności oraz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.

Działamy na wielu obszarach, jednak nasza główna aktywność skupia się wokół projektów o charakterze edukacyjnym. W swej działalności edukacyjnej kierujemy się myślą Ignacego Jana Paderewskiego, który słusznie twierdził, że „Wiedza jest jedyną rzeczą, która wzbogaca, a której nikt nie może nikomu odebrać”.