Miejsce zbrodni

Grób Wojciecha Korwin- Szymanowskiego.

Grób Wojciecha Korwin- Szymanowskiego, uczestnika Powstania Styczniowego.

Adres:
Konopiska, ul. Częstochowska 22
Cmentarz parafialny