Miejsce zbrodni

Grób zbiorowy wojenny Krystyny i Bronisławy Siąkowskich.

Grób zbiorowy wojenny Krystyny Siąkowskiej i Bronisławy Siąkowskiej ofiar II wojny światowej , które zginęły 2.09.1939r. w czasie bombardowania

Adres:
Kłomnice, ul. Zielona 10
Cmentarz parafialny,