Miejsce zbrodni

Mogiła zbiorowa rodziny Stolarczyków.

Mogiła zbiorowa rodziny Stolarczyków rozstrzelanej  11.07.1944 r.

Adres:
Olsztyn, ul. Kościelna
Cmentarz parafialny