Miejsce zbrodni

Mogiła zbiorowa 12 żołnierzy niemieckich poległych w II wojnie światowej.

Mogiła zbiorowa 12 żołnierzy niemieckich poległych w II wojnie światowej.

Adres:
Zrębice Drugie ul. Żarecka,
Cmentarz parafialny