Miejsce zbrodni

Mogiła wojenna Zakrzewskiej z Kozłowskich.

Mogiła wojenna Zakrzewskiej z Kozłowskich ewakuowana w czasie Powstania Warszawskiego.

Adres:
Olsztyn, ul. Kościelna
Cmentarz parafialny