Miejsce zbrodni

Grób wojenny policjanta Władysława Krzyżanowskiego.

Grób wojenny policjanta Władysława Krzyżanowskiego.

Adres:
Przymiłowice DK-46