Miejsce zbrodni

Grób wojenny Władysława Tomalskiego.

Grób wojenny Władysława Tomalskiego.

Adres:
Olsztyn, ul. Kościelna
Cmentarz parafialny