Miejsce zbrodni

Mogiła wojenna Heleny Kosuń

Mogiła wojenna Heleny Kosuń zginęła 16 stycznia 1945 roku.

Adres:Położenie:SektorRządGrób
Lelów, ul. Szczekocińska,
Nowy cmentarz parafialny
Działka nr ewid. 273/ Karta mapy 2 / Obręb LelówC16