Miejsce zbrodni

Grób zbiorowy wojenny partyzantów poległych w czasie II wojny światowej

Grób zbiorowy wojenny partyzantów poległych w czasie II wojny światowej – pom. nagr.

Adres:Położenie:RządGrób
Drochlin, cmentarz parafialny,
Działka nr ewid. 225/ Obręb Drochlin59
(za ołtarzem polowym)