Miejsce zbrodni

Mogiła zbiorowa wojenna Jana Ilczuka, Ignacego Trendy, Władysława Filewskiego i Stanisława Brodzińskiego

Mogiła zbiorowa wojenna Jana Ilczuka, Ignacego Trendy, Władysława Filewskiego i Stanisława Brodzińskiego, poległych 4 września 1939 roku na terenie kościoła.

Adres:Położenie:
Lelów ul. Klasztorna,
Teren kościoła pw. Św. Marcina
Działka nr ewid. 85/ Karta mapy 3 / Obręb Lelów