Miejsce zbrodni

Wagonik górniczy

Wagonik górniczy z tablica nazw kopalni rud żelaza, które funkcjonowały na obszarze Konopisk. Przed wejściem do ośrodka zdrowia, kilka metrów obok przy chodniku prowadzącym do budynku urzędu jest także tablica opisująca historię górnictwa rud żelaza na obszarze całej gminy.

Adres:
Konopiska, ul. Lipowa 3