Miejsce zbrodni

Budynek Domu Sołeckiego i Koła Gospodyń Wiejskich ,,Wygodzianka

Budynek Domu Sołeckiego i Koła Gospodyń Wiejskich  ,,Wygodzianka” to budynek dawnego ambulatorium wybudowanego w 1928 r. na ternie przykopalnianym w Pałyszu, następnie w latach 30. XX wiekuprzeniesiony do miejscowości Wygoda.

Adres:
Wygoda nr 17,
Budynek Domu Sołeckiego i Koła Gospodyń Wiejskich