Miejsce zbrodni

Obelisk poświęcony Tadeuszowi Kościuszce.

Obelisk poświęcony Tadeuszowi Kościuszce.

Adres:
Plac Kościuszki w Dąbrowie Zielonej,
łączy się z ul. Reymonta i Partyzantów