Miejsce zbrodni

Grób rodzinny Jarosława Tymowskiego.

Grób rodzinny Jarosława Tymowskiego, żołnierza w czasie wojny polsko- bolszewickiej i kampanii wrześniowej
od listopada 1942 r. do 15 sierpnia 1944 r. Kierownik Referatu I Organizacyjnego Komendy Obwodu Radomsko. Od 15 sierpnia 1944 r. kwatermistrz 2 kompanii I batalionu 74 pp. We wrześniu tegoż roku przeniesiony do Sztabu 7 Dywizji Piechoty AK, w którym został kwatermistrzem. Od października 1944 r. kierownik Referatu IV Kwatermistrza Komendy Obwodu Włoszczowa, funkcję tę piastował do stycznia 1945 r. Jesieną 1944 r. był także kierownikiem ,,Uprawy” na terenie Inspektoratu Częstochowa.

Adres:
Dąbrowa Zielona, ul. Reymonta
Cmentarz Parafialny