Miejsce zbrodni

Grób Stanisława Wróblewskiego.

Grób Stanisława Wróblewskiego ,, zasłużonego dla sprawy polskiej w Ameryce”.

Adres:
Konopiska, ul. Częstochowska 22
Cmentarz parafialny