Miejsce zbrodni

Grób Aleksandra Wajznera.

Grób Aleksandra Wajznera ( najstarszy grób na cmentarzu w Konopiskach).

Adres:
Konopiska, ul. Częstochowska 22
Cmentarz parafialny