Miejsce zbrodni

Grób Romana Jędrzejewskiego.

Grób pojedynczy Romana Jędrzejewskiego.

Adres:
Olsztyn, ul. Kościelna
Cmentarz parafialny