Miejsce zbrodni

Cmentarz wojenny ,, Miejsce straceń.

Cmentarz wojenny ,, Miejsce straceń”.

Adres:
Olsztyn, ul. Mstowska