Miejsce zbrodni

Grób Nieznanego Żołnierza

Grób Nieznanego Żołnierza.

Adres:
Kamienica Polska, ul. Marii Konopnickiej 253
Cmentarz Parafialny