Miejsce zbrodni

Grób Nieznanego Żołnierza Września 1939 roku

Grób Nieznanego Żołnierza Września 1939 roku

Adres:
Kamienica Polska,ul. Marii Konopnickiej 253
Cmentarz Parafialny