Miejsce zbrodni

Zbiorowa mogiła żołnierzy poległych w 1939 roku.

Zbiorowa mogiła żołnierzy poległych w 1939 roku.

Adres:
Lemańsk
Na terenie Lasów Państwowych Nadleśnictwa Kłobuck