Miejsce zbrodni

Zbiorowa mogiła Powstańców Styczniowych z roku 1863.

Zbiorowa mogiła Powstańców Styczniowych z roku 1863 poległych w walkach toczonych w Kłomnicach i okolicy.

Adres:
Kłomnice, ul. Zielona 10
Cmentarz parafialny,