Miejsce zbrodni

Tablica upamiętniająca Walentego Zwierkowskiego

Tablica upamiętniająca Walentego Zwierkowskiego – działacza Białej Wielkiej.

Adres:Położenie:
Lelów ul. Szczekocińska 41,
plac szkolny Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lelowie
Działka nr ewid. 305/2 / Karta mapy 2 / Obręb Lelów
Tablica położona przy głównym chodniku prowadzącym do budynku szkoły