Miejsce zbrodni

Tablica pamiątkowa poświęcona Ignacemu, Walentemu kadm. Jerzemu Anzelmowi Zwierkowskim.

Tablica pamiątkowa poświęcona Ignacemu, Walentemu kadm. Jerzemu Anzelmowi Zwierkowskim

Adres:Położenie:
Drochlin
Działka nr 1401/2 obręb Drochlin,
tablica pamiątkowa położona przy drodze gminnej na pograniczu działki nr 1401/2 i 1449/2