Miejsce zbrodni

Pomnik Bojownikom Ziemi Przyrowskiej o Wolność i Demokrację.

Pomnik Bojownikom Ziemi Przyrowskiej o Wolność i Demokrację w latach 1939-4.

Adres:
Przyrów, ul. Rynek,