Miejsce zbrodni

Mogiła zbiorowa wojenna Antoniego Kocoka i Józefa Bodanki

Mogiła zbiorowa wojenna Antoniego Kocoka i Józefa Bodanki, poległych 4 września 1939 roku.

Adres:
Kruszyna, ul. Cmentarna 2 , cmentarz parafialny