Miejsce zbrodni

Mogiła zbiorowa wojenna żołnierzy niemieckich poległych w czasie I wojny światowe.

Mogiła zbiorowa wojenna żołnierzy niemieckich poległych w czasie I wojny światowe.

Adres:
Koniecpol, ul. Mickiewicza
Cmentarz parafialny