Miejsce zbrodni

Mogiła zbiorowa wojenna żołnierzy Armii Krajowej poległych 21 września 1943 roku

Mogiła zbiorowa wojenna plut. Tadeusza Sukiennika ps. „Jawor”, Edwarda  Sukiennika ps. „Kmicic”, Zygmunta Nadulskiego ps. „Latarnia” i 2 nieznanych
żołnierzy Armii Krajowej poległych 21 września 1943 roku

Adres:Sektor:Rząd:Grób:
Koniecpol, ul. Szkolna
Cmentarz parafialny
213