Miejsce zbrodni

Mogiła zbiorowa wojenna osób cywilnych zamordowanych w 1940 roku.

Mogiła zbiorowa wojenna osób cywilnych zamordowanych w 1940 roku.

Adres:
Janów-Apolonka, las