Miejsce zbrodni

Mogiła zbiorowa wojenna mieszkańców rozstrzelanych w 1939 roku

Mogiła zbiorowa wojenna 2 nieznanych mieszkańców pobliskich wsi, rozstrzelanych w 1939 roku.

Adres:
Poczesna- Nierada, ul. Jana Pawła II (1),
Cmentarz parafialny