Miejsce zbrodni

Mogiła zbiorowa mieszkańców Kamienicy Polskiej i Rudnika Wielkiego

Mogiła zbiorowa mieszkańców wsi kamienicy Polskiej i Rudnika Wielkiego zamordowanych 16.12.1939 roku w lasku w Jaskrowie.

Adres:
Kamienica Polska, ul. Marii Konopnickiej 253
Cmentarz Parafialny