Miejsce zbrodni

Grób zbiorowy wojenny Marianny Hamary i Ryszarda Makowskiego

Grób zbiorowy wojenny Marianny Hamary i Ryszarda Makowskiego, poległych 4 września 1939 roku, pom. nagr.

Adres:
Kruszyna, ul. Cmentarna 2 , cmentarz parafialny