Miejsce zbrodni

Grób zbiorowy mieszkańców Cielętnik rozstrzelanych przez żołnierzy Wermachtu.

Grób zbiorowy wojenny 13 mieszkańców Cielętnik rozstrzelanych 5 września 1939 roku przez żołnierzy Wermachtu.

Adres:
Cmentarz Parafialny w Cielętnikach przy ul. Tadeusza Kościuszki 11