Miejsce zbrodni

Grób uczestników pielgrzymki warszawskiej wymordowanej w 1792 r

Grób zbiorowy uczestników pielgrzymki warszawskiej wymordowanej w 1792 roku.

Adres:
Wieś Krasice, ul. Warszawska
W stronę Skałki Krasickiej