Miejsce zbrodni

Grób Konrada Korczaka Hubickiego

Grób Konrada Korczaka Hubickiego – uczestnika Powstania Styczniowego.

Adres:
Rędziny, ul. Wolności 117, Cmentarz parafialny przy Parafii św. Otylii