Miejsce zbrodni

Grób cadyka Dawida Bidermana.

Grób cadyka Dawida Bidermana.

Adres:Położenie:
Lelów, skrzyżowanie ul.Handlowej z ul.Ogrodową
Działka nr ewid. 190/4/ Karta mapy 3 / Obręb Lelów,