Miejsce zbrodni

Grób zbiorowy Jana Klekota i Antoniego Knasia

Grób zbiorowy wojenny Jana Klekota i Antoniego Knasia, poległych 4 września 1939 roku- pom. nagr.

Adres:
Kruszyna, ul. Cmentarna 2, cmentarz parafialny